Responsabilisation

Empowerment van vrouwen in India

Posted by admin

[ad_1]

Empowerment van vrouwen in India is een uitdagende taak, aangezien we het feit moeten erkennen dat discriminatie op grond van geslacht een diepgewortelde sociale boosdoener is die in India al duizenden jaren in vele vormen wordt beoefend. De boosaardigheid zal over een paar jaar niet verdwijnen, of wat dat betreft door te proberen eraan te werken door middel van halfslachtige pogingen. Het formuleren van wetten en beleid is niet voldoende, aangezien men ziet dat deze wetten en beleid meestal gewoon op papier blijven staan. De grondsituatie blijft daarentegen gewoon hetzelfde en verslechtert in veel gevallen verder. Het aanpakken van de boosaardigheid van genderdiscriminatie en empowerment van vrouwen in India is een langdurige strijd tegen de krachtige structurele krachten van de samenleving die tegen de groei en ontwikkeling van vrouwen zijn.

Empowerment van vrouwen in India: de noodzaak van maatregelen op de begane grond

We moeten accepteren dat de dingen niet van de ene op de andere dag veranderen, maar daarom kunnen we ook niet stoppen met actie te ondernemen. Op dit moment is de belangrijkste stap het starten van acties op grondniveau, hoe klein deze ook mag lijken. De acties op de begane grond moeten gericht zijn op het veranderen van de sociale houding en praktijken die in de samenleving heersen en die sterk bevooroordeeld zijn tegen vrouwen. Dit kan worden geïnitieerd door met de vrouwen op het root-niveau samen te werken en te focussen op het vergroten van de toegang van vrouwen tot en de controle over middelen en het vergroten van hun controle over de besluitvorming. Verder werken aan het aspect van verbeterde mobiliteit en sociale interactie van vrouwen in de samenleving zou een positieve invloed hebben op de algehele ontwikkeling en empowerment van vrouwen in India.

Empowerment van vrouwen in India: realiteitscheck op de begane grond

Tegenwoordig gebeuren er veel dingen in naam van de empowerment van vrouwen in India en er worden veel middelen in deze richting besteed. Met dit in gedachten is het cruciaal om een ​​reality check te hebben van wat er op papier gebeurt en wat de feitelijke grondsituatie is. Het is de moeite waard om na te denken over het feit dat we een van de slechtste zijn op het gebied van wereldwijde ranglijsten van gendergelijkheid. In India worden vrouwen op elk niveau van de samenleving gediscrimineerd en gemarginaliseerd, of het nu gaat om sociale participatie, economische kansen en economische participatie, politieke participatie, toegang tot onderwijs of toegang tot voeding en reproductieve gezondheidszorg. Een aanzienlijk aantal mensen in de samenleving beschouwen vrouwen nog steeds als seksobjecten. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot, misdaden tegen vrouwen nemen toe en geweld tegen vrouwen is altijd hoog en wordt in de meeste gevallen niet gemeld. Bruidsschatgerelateerde problemen en sterfgevallen nemen toe en manifesteren zich diepgaand in de stedelijke bevolking. Pesten op de werkplek van vrouwen is een ander fenomeen dat snel toeneemt naarmate meer vrouwen toetreden tot de beroepsbevolking. Huwelijken op jonge leeftijd vinden nog steeds in grote aantallen plaats en het aantal meisjes dat naar school gaat, is verschrikkelijk laag. Bovendien stoppen de meeste meisjes die naar school gaan tegen de puberteit om te trouwen en een saai leven te leiden. Vrouwelijke feticide en kindermoord is de hoofdrol in de natie als een van de grootste sociale crises. Dit alles gebeurt ondanks het feit dat er een aantal programma’s en beleidsinitiatieven zijn die worden uitgevoerd door de overheid en andere instanties. Het jaar 2001 werd uitgeroepen tot het nationale beleid voor empowerment van vrouwen. Het is dus tijd om de vraag te stellen of we in de goede richting gaan en waar staan ​​we in termen van de papieren acties en de feitelijke grondrealiteit.

Empowerment van vrouwen in India: discriminatie van vrouwen in alle lagen van de bevolking

Een van de belangrijkste aspecten van de empowerment van vrouwen in India is het veranderen van de houding van de samenleving ten opzichte van vrouwen. Het probleem in India is dat de samenleving sinds lange tijd nooit heeft gewerkt met het uitgangspunt van gendergelijkheid. Wreedheden en discriminatie van vrouwen is een manier van dagelijks leven in de Indiase samenleving. Er heerst nog steeds een houding in India, waar wordt aangenomen dat vrouwen alleen de huishoudelijke activiteiten en het beheer van de kinderen waard zijn. Het sluiersysteem, het kindhuwelijk en de bruidsschat zijn getuigenissen van deze waarheid. Vrouwen hebben nooit deel uitgemaakt van de reguliere samenleving in India en ze worden nog steeds als een grote aansprakelijkheid beschouwd. Als we alleen naar de geslachtsverhouding kijken, zal dat de benarde situatie van vrouwen in India laten zien. Het is het laagst rond 933. De alfabetisering van vrouwen is slechts 54,16% volgens de volkstelling van 2001. In het Indiase parlement en de volksvergaderingen hebben vrouwen nooit meer dan 10% vertegenwoordigd. De meeste vrouwelijke arbeiders in India bevinden zich buiten de georganiseerde sector. Beheerders, managers, professionals gecombineerd en technisch werkers zijn daarentegen het laagst met respectievelijk 2,3% en 20%. Nu geven deze cijfers de echte waarheid weer van de feitelijke mentaliteit van de samenleving die vrouwen heeft beperkt, vrouwen heeft gemarginaliseerd en vrouwen heel openlijk heeft gediscrimineerd. Kunnen we de empowerment van vrouwen in India bereiken met deze alarmerende en sombere cijfers?

Empowerment van vrouwen in India: vrouwen hebben geen controle over hun omstandigheden

Zoals ik al eerder zei, had de regering 2001 uitgeroepen tot het jaar van de empowerment van vrouwen, maar daarna is er niet veel gebeurd. Vrouwen zijn zelfs vandaag de dag niet in staat om de volledige controle over hun omstandigheden of handelingen uit te oefenen. Vanaf het begin een welvaartsmaatschappij, ging India verder met het omarmen van het ontwikkelingsmodel en nu is de nieuwste rage het empowerment-model. Maar ondanks al deze initiatieven, hoe oprecht ze ook mochten zijn of zijn, is er op het terrein niets wezenlijks gebeurd. De meerderheid van de vrouwen in India is arm, ongeschoold en onvoldoende opgeleid. Ze komen vaak terecht in de dagelijkse strijd om een ​​slecht uitgerust gezin te leiden en zijn niet in staat om uit de onderdrukkende en regressieve sociale en economische omstandigheden te komen. Kindermoord onder vrouwen is een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid die in India worden gepleegd. Het patriarchale systeem moedigt een mannelijk kind aan en beschouwt vrouwen als eigendom of aansprakelijkheid vanaf de dag dat ze wordt geboren. We moeten de waarheid accepteren dat er een grote discrepantie bestaat tussen de ideologie en de feitelijke praktijk van empowermentbeleid in India. Alles gebeurt op een heel oppervlakkig niveau en de tijd is gekomen om een ​​bruikbaar pad op de grond te vinden voor echte en meetbare verandering.

Empowerment van vrouwen in India: problemen die moeten worden aangepakt

Er zijn nogal wat problemen die moeten worden aangepakt om de bestaande programma’s voor empowerment van vrouwen in India te stroomlijnen en om daadwerkelijk werk op de begane grond te initiëren. Vrouwen maken tot 52% van de bevolking van het land uit, maar hun levensomstandigheden zijn erg zwaar en martelend. Om meetbare acties op de begane grond te initiëren, moet onderwijs aan vrouwen de hoogste prioriteit krijgen en moeten alfabetiseringsprogramma’s voor vrouwen in het hele land worden gehandhaafd. Om de sociaaleconomische omstandigheden te verbeteren, moeten vrouwen worden opgeleid en beter toegerust om geïnformeerde beslissingen te nemen. De echte verandering zal alleen zichtbaar zijn wanneer sociale attitudes en normen veranderen. Hier zijn inclusieve programma’s waarbij de mannen betrokken zijn, de behoefte van het uur. Dit zal nuttig zijn voor het uitwerken van aanpassingen en het delen van op geslacht gebaseerde specifieke prestaties of taken die de vrouwen momenteel oneindig zwaar belasten. Tenzij we de levensstandaard van vrouwen in India op de begane grond verbeteren, kunnen we hun empowerment op geen enkele andere manier beïnvloeden. Verschillende problemen die moeten worden aangepakt om de algemene omstandigheden van de vrouwen in India te verbeteren, zijn onder meer: ​​toegang tot betaalbare cokesbrandstof voor plattelandsvrouwen, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, vergroting van de besluitvormingscapaciteit van vrouwen, gelijke lonen als die van mannen, hun uitbuiting, het verbeteren van de politieke participatie van vrouwen, het uitbannen van armoede onder vrouwen, het vergroten van de veiligheid van vrouwen die in de landbouw werkzaam zijn als daglonen, het verstrekken van betaalbare gezondheidszorg en voeding en het beheersen van het risico op ongewenste zwangerschappen, hiv-infecties en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Empowerment van vrouwen in India: een einde maken aan genderongelijkheid en gendervooroordelen

Het moet duidelijk zijn dat, tenzij we de fundamentele sociale houding veranderen die genderongelijkheid en gendervooroordelen cultiveert, we in India niet veel kunnen bereiken op het gebied van empowerment van vrouwen. Er zijn veel wetten en er zijn veel wijzigingen doorgevoerd om een ​​einde te maken aan de discriminatie van vrouwen en vrouwen meer macht te geven in alle aspecten van het leven. Gendergelijkheid is verankerd in de Indiase grondwet en de grondwet stelt de staat in staat om een ​​einde te maken aan de op geslacht gebaseerde discriminatie van vrouwen. Er is plaatsreservering in lokale organen en gemeenten en een andere wet wordt overwogen om in het parlement te reserveren. Maar het trieste is dat al deze wetten en amendementen tandeloos zijn geworden, aangezien de fundamentele problemen liggen in de houding van de samenleving die sterk bevooroordeeld is tegen vrouwen. Wat is nu de oplossing? De enige oplossing is dat vrouwen samenkomen als een verenigende kracht en zelfbekrachtigende acties op de grond initiëren. Laat het gebeuren, ook al is het aanvankelijk in een langzaam tempo, maar het moet gebeuren ondanks hoe klein de eerste stappen ook mogen lijken. Het verband is dus heel duidelijk. Als we eenmaal werken aan zelfbekrachtiging door een klein aantal oneindige acties, worden we ons bewust van de realiteit op de grond en kunnen we nadenken over het nemen van verdere toevlucht tot het veranderen van de mentaliteit van de samenleving die genderongelijkheid en vooringenomenheid bevordert.

Empowerment van vrouwen in India: een einde maken aan geweld tegen vrouwen

Als we het hebben over empowerment van vrouwen in India, is het belangrijkste aspect dat in ons opkomt de houding van de samenleving ten opzichte van vrouwen. Vrouwen worden nog steeds als last en aansprakelijkheid beschouwd. Ze worden ook als eigendommen beschouwd. Dit soort houdingen leiden tot het kwaad van geweld tegen vrouwen. Empowerment van vrouwen in India is alleen mogelijk als geweld tegen vrouwen uit de samenleving wordt uitgeroeid. De Nationale Vrouwencommissie werd opgericht in 1992 en het Verdrag ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen werd geratificeerd in 1993. Afgezien van de wetten en beleidsformuleringen kan geweld tegen vrouwen alleen worden aangepakt door middel van attitudeverandering die in het gezin moet plaatsvinden. , in de samenleving en ook bij de vrouwelijke leden van de samenleving. Alleen deze attitudeverandering en proactieve actie tegen geweld door elk individu zal helpen om de sluimerende structuren van de regering en de samenleving te stimuleren tot verdere concrete stappen en actie. Tenzij de samenleving gendergelijkheid accepteert als een fundamenteel principe van het menselijk bestaan, zullen alle inspanningen slechts gedeeltelijk resultaten opleveren. Gendersensibilisatie en gendertraining is de primaire behoefte van het uur. De strijd voor gendergelijkheid moet op elk niveau worden gevoerd en moet de barrières van kaste, klasse, ras en religie overwinnen.

Empowerment van vrouwen in India: samenwerking tussen vrouwen

Om nogmaals te benadrukken: empowerment van vrouwen kan niet plaatsvinden tenzij vrouwen samenkomen en besluiten om zichzelf te bekrachtigen. Zelfbekrachtiging zou alomvattend van aard moeten zijn. Zodra dit gebeurt, kunnen we nadenken over het stimuleren van het systeem in de richting van betere gezondheidsvoorzieningen, voeding en onderwijsvoorzieningen voor vrouwen op zeer grote schaal. Zelfbekrachtiging kan beginnen met het aanpakken van de dagelijkse problemen waarmee individuele vrouwen worden geconfronteerd, en deze aan te pakken met een mentaliteit om de algemene levensomstandigheden van vrouwen op elk niveau en in alle lagen van de samenleving te verbeteren. Er moet een beweging worden opgebouwd die het individuele zelf in elke vrouw wakker maakt voor creatieve en generatieve actie. In dit opzicht moeten vooruitstrevende en vindingrijke vrouwen in de samenleving naar voren komen om hun minder bevoorrechte zusters op zoveel mogelijk manieren te helpen. Dit zal ons helpen het zaad te zaaien voor echte empowerment van vrouwen in India.

Leave A Comment